Irena Šorfová

MOUDROST SRDCE Kurz kundalini jógy a meditací

Nejplnější život je žitý zevnitř ven. Podnikneme cestu z naší mysli směrem ke vnímání smysly, cestu od tyranie přílišného přemýšlení směrem k radosti a moudrosti, která se nachází uvnitř našich srdcí.

„Vaše vidění se stane jasným pouze tehdy, podíváte-li se do svého srdce. Kdo hledí ven, sní. Kdo hledí dovnitř, probudí se.“
Carl Jung

Pomocí technik kundalini jógy budeme kultivovat vibrační rezonanci, kterou lze zažít jako synchronizaci mysli, těla a emocí, což pomáhá naší duši najít celistvost, vnitřní radost a mír. Irena ve své praxi používá specifickou metodu výuky, která pomáhá jemnou formou uvolňovat bloky, a integrovat naše cítění a rozšířené vědomí do naší mysli, fyzického a emocionálního těla. Výsledkem je hluboká transformace vědomí.

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé. První tři lekce budou věnovány základním technikám, tak aby i úplní začátečníci byli na stejné vlně a mohli si kurz užít naplno.

Kundalini jóga a meditace

V kurzu se seznámíte s různými aspekty tohoto druhu energetické jógy, která je zaměřena především na posílení nervového systému a aktivaci hormonálního systému, což má velký vliv nejen na naše zdraví, ale i mysl. Odbourává stres, zvyšuje flexibilitu, odstraňuje negativitu a depresi, napomáhá kultivaci a zvýšení životní energie, vyrovnanosti a osobní síly. Na každé lekci se můžete těšit na dechová cvičení (pranayam), sestavu dynamických asán kundalini jógy (kriya), meditaci (často se zpěvem manter) a relaxaci s velkým symfonickým GONGEM, jehož vibrace mají silné harmonizační a léčivé účinky.

Gong

Na každé lekci kurzu zesílíme účinek jógové praxe zvukovou koupelí ve vibracích terapeutického symfonického gongu, které mají velmi silný léčivý efekt na nervový systém a mysl, obnovují tělo na buněčné úrovni. Zvuk těchto harmonických vibrací nastoluje hluboký meditativní stav, kdy mozkové vlny a tělo jsou v harmonii a nastává obnova celkové rovnováhy spolu s hlubokým uvolněním, kdy energie může volně proudit do všech částí těla.

Jdete do toho s námi? Přihlaste se a zarezervujte si své místo. Těšíme se na vás.

Další populární kurzy

Zobrazit všechny kurzy