Ochrana osobních údajů

ZÁSADY SOUKROMÍ

Úvod

Při registraci nebo při rezervaci lekcí ve studiu YOGAME nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost AYOGA s.r.o., IČO 08573131, se sídlem Praha – U studánky 123/18, Bubeneč, 170 00 Praha 7, PSČ 17000 („YOGAME“). Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

Email: recepce@yogame.cz

Tel: + 420 602 770 867

Korespondenční adresa: Národní 340/2, 110 00 Praha 1

Jaké údaje shromažďujeme

YOGAME shromažďuje tyto kategorie osobních údajů:

1.       Údaje, které poskytujete sami

Údaje poskytnuté při těchto příležitostech:

·         při registraci ve studiu YOGAME,

·         při provedení rezervace v aplikaci YOGAME nebo prostřednictvím www.sportimea.cz.

2.       Informace z jiných zdrojů

K takovým zdrojům patří:

·         veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, pokud takové informace nezbytně potřebujeme na příklad pro řádné vystavení účetního dokladu nebo při obdobných příležitostech,

·         informace, které jsme obdrželi od třetích osob, zejména aplikace pro provedení rezervace SPORTIMEA.

YOGAME může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

Jak vaše údaje využíváme

YOGAME využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

1.       Poskytování služeb

Vaše osobní údaje využíváme, abychom Vám mohli poskytovat co nejlepší služby. Užíváme je zejména za účelem evidence návštěvníků studia YOGAME a vyúčtování našich služeb, abychom Vám co nejvíce usnadnili a zjednodušili každou další návštěvu, a pro evidencí rezervací lekcí.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli splnit to, co nabízíme.

2.       Vedení účetnictví

Vaše osobní údaje můžeme potřebovat k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví.

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

3.       Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste se přihlásili k odběru našich novinek, můžeme Vám čas od času zasílat e-maily s novinkami o službách a akcích YOGAME.

Tyto e-maily od nás můžete obdržet i pokud jste našimi registrovanými klienty, neboť důvodně předpokládáme, že Vás tyto informace zajímají. Pokud by Vás tyto zprávy přesto obtěžovaly, dejte nám prosím vědět, nebo se jednoduše odhlaste z odběru e-mailů podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

4.       Soudní řízení a obrana právních nároků

Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

Sdílení a předávání údajů

YOGAME může shromážděné údaje sdílet:

1.       S našimi obchodními partnery

YOGAME může poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, poradcům a dalším poskytovatelům služeb, které sami neumíme zajistit. Jedná se na příklad o rezervační systém SPORTIMEA.CZ, MadMimi nebo naše lektory.

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

2.         Z právních důvodů nebo v případě sporů

YOGAME může vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.

·         s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich právních nároků, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku YOGAME nebo třetích osob, případně pokud v souvislosti s poskytováním našich služeb dojde ke sporům nebo právním nárokům.

·         s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem studia YOGAME nebo jeho části do vlastnictví třetí osoby.

3.       S vaším souhlasem

YOGAME může vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud Vás na to upozorníme a Vy s tím budete souhlasit.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1.       Uchovávání a výmaz údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu se studiem YOGAME a standardně ještě tři (3) roky od Vaší poslední návštěvy nebo rezervace. YOGAME Vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

Pokud to umožňuje zákon, může si YOGAME některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

·         pokud s vámi řešíme nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok.

·         pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě.

·         pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.

2.       Přístup k Vašim údajům

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

3.       Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu využívání služeb studia YOGAME k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

4.       Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání novinek a informací týkající se služeb YOGAME na Váš e-mail, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat odhlášením z odběru e-mailů podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

5.       Omezení zpracování

Pokud máte za to, že:

·         zpracováváme Vaše nepřesné údaje,

·         zpracování vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,

·         Vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,

·         již Vás naše e-maily obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohli zajímat,

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

6.       Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace.

7.       Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Platí od: 25. května 2018