O nás

Studio YogaMe bylo založeno v roce 2010 z čisté vášně pro jógu jako odkaz moudrosti indických mistrů. 

Naším záměrem je nabízet místo, kde mohou lidé všech věkových kategorií cvičit jógu se špičkovými lektory způsobem, který zcela respektuje původní principy těchto technik.

Sídlíme v centru Prahy na Národní třídě, tedy v lokalitě výborně dosažitelné ze všech částí metropole.

Obrázek

Galerie

Yoga 1small.jpg_DSC1262.jpgYoga 3small.jpg

Rezervace lekcí

OBECNÉ

1) Rezervace lekcí probíhají přes mobilní aplikaci „Yogame studio“, která je zdarma ke stažení v Apple store nebo Obchod play pro telefony s Android systémem.

2) Pokud nemáte možnost stáhnout si aplikaci do telefonu, rezervace lekcí je možná přes:

 https://clients.mindbodyonline.com/launch (ve vyhledavacím okénku je třeba vyhladat Yogame studio a poté provést přihlášení)

- pro přilhášení je ve vyhledavačí na výše uvedené stránce vyhledat Yogame studio 

- po vyhledání Yogame studia zvolit "select" (oranžové tlačítko)

- přihlásit se pomocí přihlašovacích údajů


MULTISPORT KARTA

Použití a rezervace s kartou Multisport se řídí pravidly, která naleznete ZDE

 

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE

Stávající klienti:

Pro přihlášení použijte Váš email zadaný při registraci ve studiu. Heslo při prvním přihlášení si vytvoříte sami tak, že použijete funkci „zapomenuté heslo“ a na Váš email vám bude zaslán link, kde si můžete heslo vytvořit.

Noví klientí:

V aplikaci či na webovem rozhraní  https://clients.mindbodyonline.com/launch si vytvoříte účet (zadáním emailu a hesla) a poté provedete rezervaci. 

 

REZERVACE

- Jednotlivé lekce je možné rezervovat 1 týden předem. Každá lekce má vzhledem ke svému charakteru jinak nastavený maximální počet účastníků.

- 60 min lekce je možné rezervovat pouze s předem zakoupenou lekcí či balíčkem lekcí. 90 min lekce je možné rezervovat i bez předem zakoupených lekcí. 


ZAKOUPENÍ LEKCÍ

- lekce je možné zakoupit v hotovosti ve studiu nebo převodem na účet

- číslo účtu: 107-3049760207/0100  pro identifikaci platby do poznámky uveďte Váš email registrovaný s Vaším účtem ve studiu. Platba za lekce bude připsána během následujícího pracovního dne po odeslání platby. 

 

STORNO

Lekce je možné zrušit 7 hodin před jejich začátkem (výjimkou jsou Ranní lekce od 7:30 a Polední lekce, kdy je lhůta pro zrušení 1 hod). Pokud dojde ke zrušení v kratším termínu, než je výše uvedeno, je studio oprávněno lekci odečíst. 

Časté otázky

JSOU VE STUDIU K DISPOZICI PODLOŽKY?

-Ano. Podložky jsou zdarma k zapůjčení. Z hygienických důvodů je ovšem vhodnější mít podložku svoji. 


JE TŘEBA JEDNOTLIVÉ LEKCE REZERVOVAT?

-Ano. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je lepší mít místo rezervované. Bližší informace o tom, jak rezervace fungují naleznete ZDE.


JE JÓGA VHODNÁ PRO TĚHOTNÉ?

-Ano. Je důležité začít cvičit až po 13. týdnu těhotenství a pouze se souhlasem lékaře. V těhotenství je možné v našem studiu navštěvovat pouze speciální lekce určené pro těhotné. 


AKCEPTUJETE VE STUDIU KARTU MULTISPORT?

- Ano. Kartu Multisport akceptujeme na 60 min lekce. Doplatek na delší lekce není možný. Obchodní podmínky a provozní řád

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1   Tento provozní řád je závazný pro všechny klienty studia jógy YOGAME (dále jen „Studio jógy“) provozovaného společností YOGAME STUDIO s.r.o., se sídlem Praha – Staré Město, Národní 340/21, PSČ 110 00, IČO: 242 54 797, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 197079 (dále jen „Provozovatel“). Adresa studia jógy YOGAME se nachází na adrese Národní 340/21, Praha 1, PSČ 110 00.

1.2   Klientem se rozumí každá fyzická osoba, jíž byl vstup do Studia jógy umožněn na základě předplaceného jednorázového vstupu nebo účasti na kurzu či semináři. Klienti mladší 18 let mohou využít služeb Studia jógy pouze s písemným souhlasem rodičů.

1.3   Klient se zavazuje s Provozním řádem před vstupem a využitím služeb Studia jógy seznámit a dodržovat jej. Provozní řád je zveřejněn v prostorách Studia jógy, na webových stránkách www.yogame.cz a v mobilní aplikaci YOGAME.

1.4   Provozní doba a rozvrh lekcí Studia jógy je uveden na webových stránkách www.yogame.cz a v mobilní aplikaci YOGAME. Informace o provozní době je rovněž viditelně umístěna ve vstupních prostorách Studia jógy. Poslední možnost vstupu do Studia jógy se odvíjí od času zahájení poslední lekce toho, kterého dne. Klienti jsou povinni opustit prostory Studia jógy nejpozději do konce provozní doby. Provozovatel si vyhrazuje právo rozvrh lekcí a provozní dobu Studia jógy kdykoli změnit, případně kteroukoli z plánovaných lekcí zrušit, což oznámí prostřednictvím mobilní aplikace YOGAME a rozvrhu hodin na webových stránkách www.yogame.cz.

1.5   Studio jógy je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejností, a to primárně ke cvičení jógy a pilates, příp. jiného zdravotního cvičení.

 

2.       PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB STUDIA JÓGY A BEZPEČNOST

 

2.1   Klient vykonává ve Studiu jógy veškerou svou sportovní činnost na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Klient není oprávněn ve Studiu jógy vykonávat sportovní činnost v případech onemocnění, zranění či jiné indispozice pro výkon sportovní činnosti, a pokud užívá léky či jiné látky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti.

2.2   Klient rezervací lekce potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekce jógy. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení jógy s lékařem, a informuje o nich lektora/ku vždy před začátkem lekce. Klient i v takovém případě využívá služeb Studia jógy na vlastní odpovědnost a lektor ani Provozovatel nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví.

2.3   Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu lekcí jógy vystaven fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení. Provozovatel nenese odpovědnost za zhoršení zdraví klienta, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Klient je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. klient cvik mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší nebo vynechá prováděný cvik.

2.4   Těhotné ženy mohou navštěvovat pouze lekce speciálně zaměřené na těhotné, a to pouze po předchozím souhlasu lékaře a od 13. týdne těhotenství.

2.5   Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku klienta způsobenou jiným klientem nebo jinými osobami nacházejícími se v prostoru Studia jógy.

2.6   Klient je povinen se po dobu své přítomnosti ve Studiu jógy chovat způsobem, který nebude omezovat nebo rušit jiné klienty při využívání zařízení a služeb Studia jógy.

2.7   Provozovatel může odmítnout klientovi vstup či klienta vykázat v případech agresivního a ohrožujícího chování, vandalizmu, nebo pokud by jeho chování ohrožovalo další klienty nebo reputaci a zájmy Provozovatele.

2.8   Vstup do Studia jógy pod vlivem omamných a psychotropních látek je zcela zakázán. Účast na lekci jógy v podnapilém nebo opilém stavu je zakázána a klient bude v takovém případě ze Studia jógy vykázán.

2.9   Klient je povinen při užívání zařízení a služeb Studia jógy dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních klientů a respektovat pokyny lektorů a pracovníků Studia jógy. Klient je povinen užívat zařízení a prostory Studia jógy pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

2.10 První pomoc zajišťuje příslušný lektor či recepční Studia jógy. Ošetření první pomoci je zajišťováno na recepci Studia jógy, která je vybavena lékárničkou a zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů.

2.11 Ve všech prostorách Studia jógy je zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm, konzumovat alkohol, vnášet nebo vodit zvířata, vstupovat do společných prostor Studia jógy v nevhodném oblečení, vstupovat do prostor vyhrazených pro opačné pohlaví či se chovat v rozporu s dobrými mravy.

2.12 Klient je povinen při vstupu do Studia jógy nahlásit na recepci své jméno vedené v rezervačním systému, pod kterým se přihlašuje na jednotlivé lekce, nebo zakoupit jednorázový vstup na Otevřenou lekci. Klient je povinen se při vstupu do Studia jógy zout. Do sálu klient vstupuje bos nebo v čisté jógové/sportovní obuvi a vhodném sportovním oblečení. Klient je povinen své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat klienta, který nebude vhodně oblečen, aby se převlékl nebo lekci opustil.

2.13 V každém sále Studia jógy jsou bezplatně k dispozici cvičební pomůcky a podložky. Pokud těchto pomůcek klient využívá, je důležité pomůcky vrátit na původní místo. Před použitím je možné pomůcky vydezinfikovat. Klient je povinen při využívání zařízení a služeb Studia jógy zacházet ohleduplně s pomůckami a vybavením Studia jógy a chovat se tak, aby umožnil nerušené užívání služeb, vybavení a zařízení Studia jógy také ostatním klientům. Po skončení lekce je klient povinen vrátit pomůcky a podložky zpět na své místo. Klient je povinen dodržovat pořádek a předcházet poškození zařízení Studia jógy, případně zjištěná poškození nebo nedostatky oznámit na recepci Studia jógy.

2.14 V zázemí Studia jógy se nachází skříňky pro odkládání oblečení klientů, které je možno uzamknout. Klient odpovídá za ztrátu klíče k šatní skříňce po dobu své návštěvy ve Studiu jógy. V případě ztráty klíče bude klientovi účtován poplatek ve výši 150,- Kč. V případě poškození zámku budou klientovi účtovány náklady vynaložené na opravu skříňky v celkové výši. Vždy před odchodem ze Studia jógy je klient povinen skříňku vyklidit a ponechat otevřenou. Skříňka, která nebude vyklizena do konce provozní doby toho, kterého dne, bude otevřena a s jejím obsahem dle stávající právní úpravy nakládáno jako s věcí nalezenou a opuštěnou. Skříňky nejsou určeny k uložení cenností a jiných věcí vyšší hodnoty (např. osobní doklady, šperky, peníze, mobilní telefony, notebooky), k jejichž uložení slouží skříňky v recepci Studia jógy. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel. Provozovatel neodpovídá za ztrátu osobních věcí odložených v prostorách Studia jógy mimo výše uvedené prostory tomu určené. Klient je povinen Provozovatele o vzniku škody informovat bezodkladně poté, co se o škodě dozvěděl, tedy před opuštěním prostor Studia jógy v ten daný den. Případné právo na náhradu škody je klient povinen u Provozovatele uplatnit bez zbytečného odkladu. Zázemí Studia jógy je rozděleno pro muže a ženy, každé s vlastním sociálním zařízením (sprchy a WC).

2.15 V prostorách recepce Studia jógy je zdarma k dispozici voda, případně čaj. Konzumace je možná pouze v prostorách recepce a není možné vnášet skleničky s nápoji do sálů či do šaten.

2.16 Pokud není u příslušné lekce výslovně uvedeno, Provozovatel nezajišťuje hlídání dětí po dobu probíhající lekce. Přítomnost dítěte v sále probíhající lekce není možná. Provozovatel neodpovídá a veškerou odpovědnost za dítě čekající v prostoru Studia jógy nese jeho rodič.

2.17 V prostorách Studia jógy není možné odkládat kola, koloběžky apod.

 

3.       REZERVACE LEKCÍ A PLATBA

 

3.1   Studio jógy nabízí dvě formy lekcí, Otevřené lekce a Kurzy/Semináře. Návštěva obou druhů lekcí je podmíněna rezervací. Ceník lekcí je k dispozici v prostorách Studia jógy, na webových stránkách www.yogame.cz/ceník a v mobilní aplikaci YOGAME.

3.2   Na Otevřené lekce je možné zakoupit jednorázový vstup nebo vstup ve formě balíčků lekcí. Balíčky lekcí mají omezenou časovou platnost, která je uvedena na www.yogame.cz/ceník, konkrétní datum expirace je zároveň vždy vyznačeno na účtence.

3.3   Rezervace Otevřené lekce probíhá přes stránky https://www.yogame.cz/rozvrh/ 

3.4   Rezervace Otevřené lekce je zdarma. Cena jednorázového vstupu nebo balíčků lekcí (kredit) se hradí bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele vedený u Komerční banky a.s., č. ú. 107-3049760207/0100 (PRO IDENTIFIKACI PLATBY SE UVÁDÍ E-MAIL EVIDOVANÝ KE KLIENTSKÉMU ÚČTU), hotově či prostřednictvím benefitních programů Sodexo, Edenred, Benefity plus, a Benefity, na recepci Studia jógy. Karta Multisport je akceptována pouze na vybrané 60 min lekce za podmínek uvedených v bodu 3.5 níže. Počet rezervací není omezen, je možné provést rezervaci jednoho klienta na jednu lekci. Rezervace na jednotlivé lekce je možná 6 měsíců před začátkem lekce. Seznam rezervovaných Otevřených lekcí je zobrazen v mobilní aplikaci YOGAME. Návštěva lekce bez rezervace je možná, Provozovatel však v takovém případě negarantuje dostatečnou kapacitu a volné místo na lekci.

3.5   V případě užití karty Multisport na úhradu lekce ve Studiu jógy je rezervace možná pouze při složení zálohy ve výši ceny lekce. Každá rezervace lekce vyžaduje samostatnou zálohu. Při rezervaci je tato záloha automaticky započtena a nahrána zpět při načtení karty Multisport předložené před začátkem lekce. V případě včasného zrušení lekce je záloha nahrána zpět na účet v aplikaci YOGAME. Takto složenou zálohu je nutné procvičit (předplacená částka se nevyplácí) a její platnost běží po dobu 1 roku od každého uplatnění karty Multisport.

Kartu Multisport je možné použít pouze na "otevřené" 60 min lekce. Počet uživatelů karty Multisport na jedné lekci je omezen na počet 8. U klientů, jejichž účet byl registrován do 7.7. 2019 je umožněna rezervace složením rezervační zálohy. U klientů, jejichž účet je vytvořen od 8.7.2019 záloha z kapacitních důvodů nelze složit. 

3.6   Rezervaci Otevřené lekce je možné zrušit zdarma nejpozději 7 hodin před jejím začátkem. Pokud dojde ke zrušení Otevřené lekce v kratším časovém úseku je nevyužitá rezervace zpoplatněna plnou cenou lekce. Výjimku tvoří Otevřená lekce se zvýhodněnou cenou (viz www.yogame.cz/ceník), kterou je možné zrušit zdarma nejpozději 60 minut před jejím začátkem.

3.7   Pokud se klient nedostaví 5 minut před začátkem lekce je Provozovatel oprávněn rezervaci klienta zrušit a místo uvolnit dalším zájemcům, v takovém případě není lekce klientovi účtována. Provozovatel a lektor jsou oprávněni odmítnout klientovi vstup na lekci při jeho pozdním příchodu, případně jej vykázat, pokud je nevhodně oblečen (dle bodu 2.12 výše) nebo lekci opakovaně narušuje zapnutým mobilním telefonem či vyřizováním hovorů, v takovém případě se cena za lekci nevrací. Klient může lekci kdykoli opustit, v takovém případě se však cena za lekci nevrací.

3.8   Rezervace na Kurzy/Semináře probíhají online přes www.yogame.cz/kurzy. Rezervace místa na Kurzu/Semináři je potvrzena uhrazením zálohy, která se pro každý jednotlivý Kurz nebo Seminář liší. Rezervační poplatek je nevratný. Rezervační poplatek je možné uhradit platební kartou při rezervaci, hotově či prostřednictvím benefitních programů Sodexo, Edenred, Benefity plus, a Benefity, na recepci Studia jógy. Zbylou část ceny Kurzu/Semináře je možné uhradit převodem, případně hotově na recepci Studia jógy (nejpozději v den zahájení Kurzu/Semináře).

3.9   Rezervační poplatek Kurzu/Semináře je nevratný, je však možné jej na základě písemného souhlasu Provozovatele převést na jinou osobu. Při zrušení rezervace Kurzu/Semináře více než 3 týdny před jeho začátkem je vratná uhrazená cena po odečtení rezervačního poplatku. Při zrušení rezervace Kurzu/Semináře v kratším termínu je celá částka ceny Kurzu/Semináře nevratná.

 

4.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

4.1   Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Studia jógy.

4.2   Aktuální znění Provozního řádu je vždy vyvěšeno v prostorách Studia jógy, na webových stránkách www.yogame.cz a v mobilní aplikaci YOGAME.

4.3   Podněty a stížnosti klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Studia jógy je možné zasílat na e-mail: recepce@yogame.cz.

4.4   Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 25.5. 2018.

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY SOUKROMÍ

 

Úvod

 

Při registraci nebo při rezervaci lekcí ve studiu YOGAME nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.

 

Správce údajů

 

Správcem osobních údajů je společnost YOGAME STUDIO s.r.o., IČO 242 54 797, se sídlem Praha - Staré Město, Národní 340/21, PSČ 11000 („YOGAME“). Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

 

Email: recepce@yogame.cz

Tel: + 420 602 770 867

Korespondenční adresa: Národní 340/2, 110 00 Praha 1

 

Jaké údaje shromažďujeme

 

YOGAME shromažďuje tyto kategorie osobních údajů:

 

1.       Údaje, které poskytujete sami

 

Údaje poskytnuté při těchto příležitostech:

 

·         při registraci ve studiu YOGAME,

·         při provedení rezervace v aplikaci YOGAME nebo prostřednictvím www.minbodyonline.com.

 

2.       Informace z jiných zdrojů

 

K takovým zdrojům patří:

 

·         veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, pokud takové informace nezbytně potřebujeme na příklad pro řádné vystavení účetního dokladu nebo při obdobných příležitostech,

·         informace, které jsme obdrželi od třetích osob, zejména aplikace pro provedení rezervace MINDBODY.

 

YOGAME může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

 

Jak vaše údaje využíváme

 

YOGAME využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

 

1.       Poskytování služeb

Vaše osobní údaje využíváme, abychom Vám mohli poskytovat co nejlepší služby. Užíváme je zejména za účelem evidence návštěvníků studia YOGAME a vyúčtování našich služeb, abychom Vám co nejvíce usnadnili a zjednodušili každou další návštěvu, a pro evidencí rezervací lekcí.

 

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli splnit to, co nabízíme.

 

 

2.       Vedení účetnictví

Vaše osobní údaje můžeme potřebovat k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví.

 

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

 

3.       Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste se přihlásili k odběru našich novinek, můžeme Vám čas od času zasílat e-maily s novinkami o službách a akcích YOGAME.

 

Tyto e-maily od nás můžete obdržet i pokud jste našimi registrovanými klienty, neboť důvodně předpokládáme, že Vás tyto informace zajímají. Pokud by Vás tyto zprávy přesto obtěžovaly, dejte nám prosím vědět, nebo se jednoduše odhlaste z odběru e-mailů podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

 

4.       Soudní řízení a obrana právních nároků

Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

 

Sdílení a předávání údajů

 

YOGAME může shromážděné údaje sdílet:

 

1.       S našimi obchodními partnery

YOGAME může poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, poradcům a dalším poskytovatelům služeb, které sami neumíme zajistit. Jedná se na příklad o rezervační systém MINDBODY, MadMimi nebo naše lektory.

 

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

 

2.         Z právních důvodů nebo v případě sporů

YOGAME může vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.

 

·         s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich právních nároků, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku YOGAME nebo třetích osob, případně pokud v souvislosti s poskytováním našich služeb dojde ke sporům nebo právním nárokům.

 

·         s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem studia YOGAME nebo jeho části do vlastnictví třetí osoby.

 

3.       S vaším souhlasem

YOGAME může vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud Vás na to upozorníme a Vy s tím budete souhlasit.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

1.       Uchovávání a výmaz údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu se studiem YOGAME a standardně ještě tři (3) roky od Vaší poslední návštěvy nebo rezervace. YOGAME Vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

 

Pokud to umožňuje zákon, může si YOGAME některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

 

·         pokud s vámi řešíme nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok.

·         pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě.

·         pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.

 

2.       Přístup k Vašim údajům

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 

3.       Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu využívání služeb studia YOGAME k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 

4.       Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání novinek a informací týkající se služeb YOGAME na Váš e-mail, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat odhlášením z odběru e-mailů podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

 

5.       Omezení zpracování

Pokud máte za to, že:

 

·         zpracováváme Vaše nepřesné údaje,

·         zpracování vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,

·         Vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,

·         již Vás naše e-maily obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohli zajímat,

 

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

 

6.       Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace.

 

7.       Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Platí od: 25. května 2018

Multisport karta - použítí


Rezervace/použití karty Multisport se řídí od 1.12. 2018 těmito pravidly:

OBECNÉ

 • Použití karty Multisport se řídí pravidly viz níže
 • Z kapacitních důvodů je omezen počet Multisport karet na lekci na 8

STÁVAJÍCÍ KLIENTI S KARTOU MULTISPORT (s již složenou zálohou)

 • Záloha(lekce) se při rezervaci automaticky započte. Pokud na lekci dorazíte a uplatníte kartu Multisport či pokud se z lekce odhlásíte včas (odhlášení je možné pouze přes aplikaci nebo  https://clients.mindbodyonline.com/launch ) bude záloha opět nahrána na Váš zákaznický účet.
 • V případě, že na lekci nedorazíte či nedojde k včasnému odhlášení, bude záloha stržena. 
 • Lekce je možné zrušit 7 hodin před jejich začátkem. Výjimku tvoří "polední" lekce, kdy je možné je zrušit 60 min před jejich začátkem. 
 • Je možné si zarezervovat více lekcí najednou, ke každé rezervaci je ovšem potřeba vložit zálohu ve formě zakoupené lekce.
 • Takto vložená záloha je nevratná a je možné ji pouze procvičit či převést na jinou osobu.
 • Platnost každé vložené zálohy je 12 měsíců. (takto doba začíná běžet po každém vložení)


NOVÍ KLIENTI S KARTOU MULTISPORT / STÁVAJÍCÍ KLIENTI BEZ UHRAZENÉ ZÁLOHY

 • z důvodů omezené kapacity nepřijímáme zálohy na rezervace lekcí pro další klienty. 
 • Kartu Multisport je nadále možné použít na 60 min otevřené lekce, ovšem bez možnosti rezervace a s přihlédnutím k maximálnímu počtu uživatelů karet Mulistport na lekci. 
 • Počet klientů s kartou Multisport je omezen na 8 / lekce

__________________________________________________________________________________________________________________________