Jógová terapie - pro lektory s Hariláldžím a Meerou Karanath

Učitelský výcvik
13.6. - 25.6.
čas: 7:00-17:00 (dle jednotlivých dnů)

Cena: 15500 Kč
Záloha: 5500 Kč

Kurz probíhá v AJ s překladem do ČJ

Rezervovat

Trenérský kurz jógové terapie se skládá ze série 4 ucelených vzdělávacích bloků...

jogova terapie

Trenérský kurz jógové terapie se skládá ze dvou ucelených vzdělávacích modulů.

Každý vzdělávací modul trvá 13 vyučovacích dní. Každý modul se skládá z hodin teorie, praxe (jógová terapie a denní vlastní praxe při návštěvě otevřených hodin ve studiu), 4krát večerní satsang a 3 dny kríja (očistné techniky). Původně byla jóga vyučována “mezi čtyřma očima”. V dnešní době se spíše setkáváme se skupinovými lekcemi. Hlavní koncept se však nezměnil: každý člověk je jedinečný. Na světě neexistují dva lidé se stejnými otisky prstů, stejnou chůzí ani stejnýma ušima. Pokudse tedy budeme snažit vyhovět kritériím každého jednotlivce, což je nevyhnutelné na cestě k úplnému uzdravení, budeme potřebovat individuální jógu neboli jógovou terapii. Proč jógovou terapii nazýváme celostní metodou? Jógová terapie je postavená na tradičním pojetí lidské existence jako pěti kóš (plášťů). Lidská existence se skládá z hmotného těla, životní energie, mysli (emoce, myšlenky, vzpomínky, moudrost) a duše. Vzájemně se tyto úrovně prolínají a ovlivňují. Pokud je jedna z úrovní narušena nebo spíše vyvedena z rovnováhy, ať vnějšími vlivy či vnitřními procesy, nerovnováha se přenese i do ostatních úrovní. Pokud tato nerovnováha setrvává po delší dobu, vzniká nemoc. Proto také pro úspěšné a trvalé vyléčení nemoci potřebujeme pracovat se všemi výše zmiňovanými úrovněmi, a to najednou. Dva lidé napřílad s migrénou nebudou nikdy léčeni stejným způsobem. Je třeba zohlednit jejich rodinné a pracovní prostředí, jejich stravovací návyky, jejich záliby a způsob života a podle toho navrhnout vhodný "životní plán na míru" (denní režim, stravování, pohyb, trávení volného času, vztahy, způsob myšlení). Během všech 4 modulů se toto učíme, a to především prací na sobě samých.

Je to každého právo už od narození žít šťastný a naplněný život. Nemusíme k tomu měnit partnera, přestavět dům nebo se přestěhovat do jiné země. Musíme pouze změnit svůj přístup a znovu nastolit pocit úplnosti, který už v sobě každý člověk má, ale pouze byl dlouho zakrytý vrstvami vědomých i nevědomých myšlenek, dojmů a prožitků. V tomto smyslu jógová terapie neznamená se něco naučit, ale spíše “odučit”.


Podrobné rozdělení jednotlivých modulů:


Modul 1

Teorie: pět obalů, definice stresu a nemoci, definice jógy podle Bhagavad Gíty, mantra, ásana, kríja

Praxe: kruhová relaxace, terapeutická meditace, terapeutická pránajáma , švasana čalana vyjájáma

Očistné techniky: nétí, vamana dhouti

Onemocnění: srdeční onemocnění, alergie, cukrovka

Anatomie a fyziologie


Modul 2

Teorie: prevence podle ájurvédy, strava, mudra, kríja jóga podle Patandžaliho jóga súter, meditace, konzultace, poradenství, moudrost, pránajáma

Praxe: pránická relaxace, terapeutická pránajáma, terapeutická meditace, súkšma vyjájáma

Očistné techniky: naulí, šanka prakšalána

Onemocnění: rakovina, menstruační obtíže, migréna, artróza

Moduly je třeba, vzhledem k jejich návaznosti, absolvovat postupně (nejříve Modul 1, poté Modul 2).


CERTIFIKACE:

Jógová terapie ve svém plném obsahu není zatím certifikovaná nikde na světě. Arsha Yoga jako škola jógy dosáhla certifikace nově zastřešené indickou vládou, která má mít celosvětovou platnost (Indian Yoga Association - http://www.yogaiya.in/), kde Hariláldži obdržel doživotní čestné členství na návrh několika jógových osobností, jakými je například prezidentka celoindické organizace Vivekananda Kendra. Avšak potom záleží na každé z místních vlád (v ČR v pravomoci MŠMT), pokud a jak rychle tuto certifikaci schválí.


PODMÍNY PŘIJETÍ KE STUDIU:

Doklad o ukončeném učitelském kurzu jógy (stačí poslat naskenovanou kopii na e-mail studia Yogame). Pokud nemáte ukončený učitelský kurz, zašlete doklad o 2-leté nepřetržité praxi jógy ze studia, kam docházíte. Krátká motivační esej před prvním modulem (1 nejvýše 2 strany formátu A4) v anglickém nebo českém jazyce, kterou odešlete nejpozději týden před zahájením kurzu na kontakt: info@arshayoga.org. Esej by měla obsahovat hlavně vaši osobní motivaci k absolvování kurzu a i obavy a pochybnosti, pokud se s nějakými potýkáte.


PODMÍNKY PRO ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ STUDIA CERTIFIKÁTEM:

• 100% účast motivována vlastním zájmem

• po úspěšném dokončení prvního z modulů bude vystaven certifikát o účasti

• po úspěšném dokončení obou modulů a složení závěrečné zkoušky bude vystaven certifikát s titulem Instruktor/ka jógové terapie

• vypracování krátkých písemných prací na dané téma v průběhu kurzu v českém nebo anglickém jazyce s poctivým a upřímným přístupem, který by měl být základní vlastností jógového terapeuta

• dostatečná fyzická i psychická vybavenost každého účastníka kurzu k vykonávání jógové terapie. 

Po ukončení kurzu je možnost získání zpětné vazby během osobní konzultace s Hariládžím a Meerou.


PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:


Modul 1: 13.-25.6. 2020 (19.6. volno)

Modul 2: červen 2021

Informační schůzka a setkání s lektory: 3. 4. v 18hod zdarma a nezávazně


DENNÍ ROZVRH:

8-12 hod, 13-17 hod

7-16 hod (3 dny, kdy se bude učit krīya)

4 krát satsang ve večerních hodinách po kurzu podle možností studia v trvání 60 min. Každý týden by měla být zahrnuta 1 lekce hatha jogy ve studiu podle výběru studenta a kapacity studia.


JÓGAČÁRJA HARILÁLDŽÍ

Hariláldží se narodil v roce 1970 a vyrůstal v tradičním indickém prostředí ve státě Kérala v jižní Indii. Je zakladatelem a ředitelem dobročinné organizace Arsha Yoga Charitable Trust. (www.arshayoga.org)Harilalji žil a studoval jógu v Šivánanda ašrámech v Kerale, Dillí a v Himalájích. Později studoval a praktikoval jógovou terapii na univerzitě pro jógu a jógovou terapii sVyasa ve státě Karnataka. Tam v roce 2002 dokončil prezenční studium s vyznamenáním. Tématem diplomové práce byl celistvý přístup jógové terapie při léčení civilizačních chorob. 

Harilalji pořádá kurzy a školení v Arsha Yoga ášramech a jógových centrech v Indii, Německu, v České republice, v Bulharsku a v Holandsku. Kromě kurzů nabízí též soukromé konzultace. Jógu a jógovou terapii vyučuje také studenty medicíny a na Nangelil Ayurveda Medical College v indickém státě Kerala.


MEERA KARANATH

Meera se narodila  v Praze. Při studiu překladatelství v Německu absolvovala v roce2006 dvouroční učitelský kurz jógy. V průběhu své učitelské praxe si uvědomila důležitost individuálního přístupu ke svým studentům a v roce 2007  absolvovala jednoroční kurz jógové terapie u svého budoucího manžela. Od té doby se snaží společně s ním žít a šířit moudrost jógy a jógové terapie. V roce 2009 se rozhodlipřestěhovat do jižní Indie a tam společně založili charitativní organizaci Arsha Yoga Gurukulam, která má za cíl šířit poslání jógy mezi místní prosté lidi, kteří jinak nemají šanci k józe přičichnout. Na jaře se vrací jako vlaštovky domů do Čech. Mají dceru Gayatri.Meera ve svých hodinách neklade důraz na fyzickou náročnost cvičení, ale spíše na osobní prožitek každého z lidí na hodině, který bude dozajista zcela rozdílný. Jejím cílem je zprostředkovat tento prožitek tak, aby ho mohli lidé vnést i do svého každodenního života, a následně praktikovat jógu nejen na hodinách, ale 24 h denně podle vzoru Bhagavad Gíty: Samatvam Yoga Uchyate (Jóga znamená zachování klidné mysli, ať už zažíváte radost nebo zklamání.)Inspirací v jejím životě jí jsou osobnosti, jakými byly a jsou Mahatma Gandhi, Swami Sivananda, Swami Satyananda, Swami Dayananda Saraswati a všechny moudré osoby, jakými byla i moudrá silná žena a její babička a odbourávač ega, dcera Gayatri. Ve volném čase, který má díky své profesi asi stále:) ráda pozoruje, konverzuje, zpívá a tančí.