Mindfulness a empatická komunikace

Mindfulness (všímavost) je schopnost plně prožívat přítomnost. Všímavost při komunikaci zpřehledňuje komunikační a emoční návyky. Díky tomu máme větší svobodu vybrat nejvhodnější způsob, jak se v dané situaci zachovat.

mindfulness

Kde kurz využijete?
  • při řešení vztahů v rodině či mezi blízkými (nesklouzávat do naučených nefunkčních reakcí, začít mluvit o tom, co je opravdu důležité)
  • v pracovních vztazích (lepší schopnost vyjednávat, spolupracovat a vést druhé lidi)
  • při navazování a prohlubování vztahů (menší obava z odmítnutí nebo nepochopení, větší důvěra i sebedůvěra a zároveň schopnost držet si své hranice)

Co se naučíte?


Většina cvičení probíhá ve dvojicích, kde se pomocí řízeného dialogu naučíte:

  • zastavit se a uvědomit, si jaké pocity a myšlenky Vás právě ovlivňují
  • uvolnit se při komunikaci a méně podléhat naučeným reakcím
  • jasně vyjadřovat, co je pro Vás opravdu důležité
  • naslouchat druhým lidem, aniž byste ztráceli kontakt sami se sebou
  • empaticky odhadovat, co druhý cítí a co je pro něj důležité

Pokud jste spíše introvertní typ naučíte se překonávat nervozitu a nejistotu při komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti.

Pokud se považujete za extroverta naučíte se citlivěji vnímat potřeby druhých, dávat jim více prostoru a překonávat nutkavou potřebu mluvit.

Všechny aktivity na kurzu jsou dobrovolné.

Žádná předchozí zkušenost s mindfulness není nutná.


Všímavost je schopnost, která se dá trénovat, pokud jí věnujeme dostatek času. Na kurzu dostanete dostatek tipů jak dál rozvíjet všímavost v každodenním životě i po skončení kurzu.Jan Burian:

janburian

Mým hlavním cílem je pomáhat lidem žít plnější a spokojenější život. Vytvářím pro Vás tyto stránky a vedu kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů.


Absolvoval jsem na všímavosti založený psychoterapeutický výcvik a trénink pro lektory MBCT organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti. Jako dobrovolník pomáhám rodinám, které pečují o své umírající, v hospici Cesta domů.


... sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám ... a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám.