Jóga pro lymfatické zdraví

Neděle dopoledne
8.9.
čas: 10:00-13:30
lektor Lucie Königová
OBSAZENO

Cena: 990 Kč
Záloha: 990 Kč

Rezervace náhradníků

Lymfa je jednou z důležitých tělesných tekutin. V sánskrtu se nazývá lasika, od slova las, lesknout se, zářit třpytivým jasem. 

lucie

Tato tekutina je jedním z klíčů k našemu zářivému zdraví a jóga mimo jiné přispívá k tomu, aby náš vnitřní i vnější jas nepohasínal a naše „třpytovody“ nevysychaly. 

Lymfa proniká všemi tkáněmi v těle a slouží k odvodu zplodin. Jógové cvičení pomáhá lymfu rozproudit a tělu umožňuje snazší detoxikaci.V rámci semináře se dozvíte, jak lymfatický systém funguje, jak souvisí s imunitou a co radí ájurvéda i celostní medicína. 

Především si ale vyzkoušíte, jak nejen rotace, obrácené pozice, masáže míčky a harmonický dech pomáhají udržovat naši lymfu v proudu a naše tělo v záři vitality. Součástí semináře  jsou i skripta a sestava cvičení.