Kundalini joga - Moudrost srdce

„Vaše vidění se stane jasným pouze tehdy, podíváte-li se do svého srdce. Kdo hledí ven, sní. Kdo hledí

dovnitř, probudí se.“ -- Carl Jung

Irena

Nejplnější život je žitý zevnitř ven. Podnikneme cestu ven z naší mysli směrem ke vnímání smysly, cestu od tyranie přílišného přemýšlení směrem k radosti a moudrosti, která se nachází uvnitř našich srdcí. 

Pomocí technik kundalini jógy budeme kultivovat vibrační rezonanci, kterou lze zažít jako synchronizaci mysli, těla a emocí, což pomáhá naší duši najít celistvost, vnitřní radost a mír. Irena ve své praxi používá specifickou metodu výuky dle její učitelky, Guru Rattany, jak integrovat naše cítění a rozšířené vědomí do naší mysli, fyzického a emocionálního těla. Výsledkem je hluboká transformace vědomí.

Kundalini jóga

V kurzu se seznámíte s různými aspekty tohoto druhu energetické jógy, která je zaměřena především na posílení nervového systému a aktivaci hormonálního systému, což má velký vliv nejen na naše zdraví, ale i mysl. Zvyšuje flexibilitu, odstraňuje negativitu a depresi, napomáhá kultivaci a zvýšení životní energie, vyrovnanosti a osobní síly. Na každé lekci se můžete těšit na dechová cvičení (pranayam), sestavu dynamických asán kundalini jógy (kriya), meditaci (často se zpěvem manter) a relaxaci s velkým symfonickým GONGEM, jehož vibrace mají silné harmonizační a léčivé účinky.  

Gong

Účinek jógové praxe ještě zesílíme zvukovou koupelí ve vibracích terapeutického symfonického gongu, které mají velmi silný léčivý efekt na nervový systém a mysl, obnovují tělo na buněčné úrovni. Zvuk těchto harmonických vibrací nastoluje hluboký meditativní stav, kdy mozkové vlny a tělo jsou v harmonii a nastává obnova celkové rovnováhy spolu s hlubokým uvolněním, kdy energie může volně proudit do všech částí těla. 

Irena Shanti Šorfová studuje a praktikuje jógu více jak dvacet let, je certifikovanou lektorkou Kundalini jógy, Hormonální jógové terapie a Jógy smíchu.  Své znalosti prohlubuje studiem Terapie kundalini jógou, Léčby zvukovými vibracemi. Na svých lekcích využívá zkušenosti ze studia terapeutického užití symfonického gongu a šamanského bubnu.  K učení přistupuje s pokorou a radostí sdílet tuto jedinečnou technologii, která může být velkou oporou na naší cestě a napomoci žít život naplno.  www.kundaliniprague.cz

Irena učí v českém, a pokud je třeba, i v anglickém jazyce.