Psychická ochrana: Masterclass s Amanbirem (NY)

Naše zářící energetické pole je spojeno se vším, co nás obklopuje. Jedna z výzev moderního věku je najít rovnováhu mezi citlivostí a silou. Pokud nejsou v rovnováze, můžeme se cítit pohlceni energiemi druhých. Každá myšlenka je vlna energie, proto je podstatné, aby naše pole zůstalo tak silné, aby nepropouštělo žádné manipulativní síly zvnějšku. 

Amanbir

Je důležité, abychom své vnitřní světlo udržovali jasně zářící, aby mohlo transformovat negativitu, kterou potkáváme na naší cestě. Tedy nebrat na sebe negativní energii, ale zůstat majákem světla. Kundaliní jóga byla učena jako systém k vybudování psychického pole tak, abychom uprostřed vnějších i vnitřních výzev nikdy neztratili naše spojení s nekonečnem, spojení s naším vyšším já. 

Na této lekci projdeme silnou krijí kundaliní jógy na posílení našich psychických ochranných hranic. Naučíte se mantry specificky sestavené pro pročištění vašeho energetického pole od jakýchkoli energetických otisků a vlivů ostatních. 

Kriji bude následovat zvuková koupel ve vibracích gongu na pročištění a léčení na všech úrovních. Součástí lekce bude meditace v délce 31 minut, vhodné pro všechny úrovně včetně začátečníků.

Amanbir

Amanbir Singh působí v New Yorku jako učitel kundalini jógy, starověké linie jógy. Jeho semináře jsou známé dynamickým a praktickým přístupem a spojením jeho vřelosti, smyslem pro humor, a léty zkušeností. Amanbir pracuje též jako léčitel vzdělaný v mnoha oblastech. Studoval akupunkturu, východní medicínu, astrologii, bylinnou terapii, numerologii, a NADA terapii pro drogově závislé. Nyní učí v rámci mnoha mezinárodních seminářů v oblasti terapeutické jógy a tradiční orientální medicíny, v ČR je hostujícím učitelem Akademie vnitřního vědomíwww.kundaliniprague.cz.

Lekce proběhne v AJ s překladem do ČJ. 

Další lekce s Amanbirem - týdenní program jogínské očisty - se bude konat koncem dubna 2019. Termín bude upřesněn. Psychic Protection Our radiant field of energy connects with all in our surroundings. One of the challenges of the modern age is balancing sensitivity with strength. Out of balance we can feel overwhelmed by the energies of others. Every thought is a wave of energy, so it is essential that our field remains so strong that we are impervious to any external force of manipulation. Internally it’s essential to keep the light shining so bright, that it can transform the negativity we encounter on our path. Not to take the negative energy on but instead to remain a light house. Kundalini Yoga was taught as a system to build the psychic shield. So that in the midst of external and internal challenges we never lose our connection to the infinite. That we never lose the connection to our highest self. This class will open up with a powerful kriya from Kundalini Yoga to fortify our psychic boundaries. You will learn and chant mantras specifically designed for clearing your energy field of any psychic imprints from others. Followed by a gong bath to clear and heal on all levels.