Jóga pro lymfatické zdraví

KURZ PRÁVĚ PROBÍHÁ A JE MOŽNÉ SE ZÚČASTNIT JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ. 

Středy 17:30-19:00

lucie

Lymfa je jednou z důležitých tělesných tekutin. V sánskrtu se nazývá lasika, od slova las, lesknout se, zářit třpytivým jasem. 

Tato tekutina je jedním z klíčů k našemu zářivému zdraví a jóga mimo jiné přispívá k tomu, aby náš vnitřní i vnější jas nepohasínal a naše „třpytovody“ nevysychaly. 

Lymfa proniká všemi tkáněmi v těle a slouží k odvodu zplodin. Jógové cvičení pomáhá lymfu rozproudit a tělu umožňuje snazší detoxikaci.V rámci kurzu se dozvíte, jak lymfatický systém funguje, jak souvisí s imunitou a co radí ájurvéda i celostní medicína. 

Především si ale vyzkoušíte, jak nejen rotace, obrácené pozice, masáže míčky a harmonický dech pomáhají udržovat naši lymfu v proudu a naše tělo v záři vitality. Součástí kurzu jsou i skripta a sestava cvičení, kterou se postupně naučíme v delší i kratší variantě

Kurz proběhne: 25.7., 1.8., 15.8., 22.8., 29.8. a 5.9